Hot

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิศาลเจ้าเฮอัน

ช้อปปิ้งจุใจ  ณ ย่านซาคาเอะ Expo Cityและ ชินไซบาชิ

ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว

แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง

พิเศษ !!! ใส่กิโมโนถ่ายรูปเก๋ๆณศาลเจ้าเฮอัน

 ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ฟรี WIFI ON BUS 

ช่วงเวลาเดินทาง
ธันวาคม 62 - มกราคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน