Hot

SUPERB GENTINGDREAM CRUISE 3D2N(SUP)

 

ความพิเศษของรายการ

รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้วน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)

รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE

มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก

รวมประกันภัยการเดินทาง

โปรดดูราคาและไฟล์บินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 

 

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม - เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน