Hot

CRUISE GENTING DREAM สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 4D 3N (SUP)

PKG Superb Cruise !Genting Dream

สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน LION AIR (SL)

ความพิเศษของรายการ

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบิน LION AIR ไป/กลับ + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ภาษีสนามบิน  +

ห้องพักบนเรือ 3 คืนตามชนิดห้องที่เลือก

PKG> *เพิ่ม 3,000 เปลี่ยนเป็นแบบทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย+มีรถรับส่ง ท่าเรือ/ สนามบิน
>>> link >>https://goo.gl/4uDfRw

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน 62 - เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,099
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน