Hot

CRUISE GENTING DREAM สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 4D 3N (SUP)

 

PKG Superb Cruise !Genting Dream

สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี (มาเลเซีย) สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน LION AIR (SL)

ความพิเศษของรายการ

โปรดดูราคาและไฟล์บินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบิน LION AIR ไป/กลับ + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ภาษีสนามบิน + ห้องพักบนเรือ 3 คืนตามชนิดห้องที่เลือก

PKG > *เพิ่ม 3,000 เปลี่ยนเป็นแบบทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย + มีรถรับส่ง ท่าเรือ/สนามบิน
**link > https://goo.gl/4uDfRw

 

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม- เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,099
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน