Hot

SENDAI SNOW MONSTER 6D4N (JPG)

 ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

** เก็บอิ่มไม่อั้น สตอเบอรี่สดๆในสวน ให้ท่านได้ฟินเฟอร์

** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ

** ชม อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์ หนึ่งในสิ่งดึงดูดยอดนิยมของเมืองอิวากิ

** ขึ้น กระเช้าไฟฟ้าซาโอะ ชมทุ่งปีศาจหิมะจุเฮียวฮาระ

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน