Hot

LOVE HONSHU NEW YEAR 7D4N (JPG)

 ** เก็บอิ่มไม่อั้น สตอเบอรี่สดๆในสวน ให้ท่านได้ฟินเฟอร์

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO

** ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดัง ชินจูกุ, ชินไซบาชิ

** ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด

** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

ช่วงเวลาเดินทาง
ธันวาคม 62 - มกราคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน