Hot

SPECIAL WINTER 6D3N (JPG)

ชม "ปราสาทโอดาวาระ" ปัจจุบันได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น

สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

 

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน