Hot

แคนาดา อเมริกาตะวันออก โทรอนโต วอชิงตัน ดี ซี นิวยอร์ก [เลสโก ไนแองการ่ารอรัก] 9D6N (ZEG)

  ครั้งหนึ่งในชีวิต "ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์" ชมน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดาอย่างใกล่ชิด ชม "เมืองนิวยอร์ก" มหานครเอกของโลก ล่องเรือชมความสง่างามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
85,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน