Hot

เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [เลสโก สายลมรัก]3D2N (ZEG)

 สัมผัสบรรยากาศความโรแมนติกและความหนาวเย็นผ่านสายหมอก "เมืองซาปา" นั่งกระเช้าไฟฟ้าพร้อมชมวิวสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" พิเศษ !! เมนูชาบูแซลม่อน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าแล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน