Hot

เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ EP.2]3D2N (ZEG)

 เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ รวมค่ารถจิ๊บแล้ว !!

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน