Hot

ENJOY FRANCE 6D3N (VTG)

บริษัทฯ นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความรักประเทศที่เต็มไปด้วยความโรแมนติคกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังแวร์ซายส์, บ้านโมเน่ต์ ล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักแห่งชีวิตชีวาของชาวปารีส ชมสถานที่สวยๆ ในนครปารีส พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีและพรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ตไม่ไกลจากกรุงปารีส

 ปารีส เมืองแห่งแฟนชั่นและความโรแมนติค ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก

ย่านมงต์มาร์ต   มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงมีความสูงประมาณ 130 เมตร มีความโดดเด่นเนื่องจากพื้นที่ที่รายล้อมรอบแม่น้ำเป็นที่ราบต่ำ จึงทำให้มงต์มาร์ตตระหง่านโดดเด่นเหมือนเป็นภูเขา ปัจจุบันเป็นย่านศิลปะเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมตัวของศิลปินต่างๆ

จิแวร์นี เมืองอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆ และศิลปินชื่อดังของโลกและเป็นที่ตั้งของบ้านโมเนต์ ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ที่โด่งดังตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซงค์ในเขตนอร์มังดี

แวร์ซายส์ เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็น  ส่วนหนึ่งของมหานครปารีส

ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน - พฤษภาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
47,500
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน