Hot

EUROPE SUPER CLASSIC (A) 10D7N

ปารีส เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ ล่องเรือชมทัศนียภาพบนแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักของนครปารีส พร้อมช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีจากร้านค้าปลอดภาษี

สตราสบูร์ก  เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ในฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ได้ฉายาว่า Le Petite France มีเมืองเก่าและโบสถ์นอร์ทเทรอดามที่มีความยิ่งใหญ่ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

อินเทอร์ลาเก้น  ที่ตั้งสถานี Funicular ขึ้นสู่ยอดเขา Harder Kulm ซึ่งมีความสูงกว่า 1,322 เมตรจากระดับน้ำทะเล

โฮเฮนชวานเกา ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมันและเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยังเป็นที่ตั้งของปราสาทดังอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์

ช่วงเวลาเดินทาง
11-20 เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
82,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน