Hot

GRAND ITALY 9D6N (VTG)

 บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลายแห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ ดังนี้

โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก

เนเปิ้ล หรือ นาโปลี  เมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวนาโปลี

คาปรี เกาะที่มีชื่อเสียงเกาะหนึ่งของอิตาลี เนื่องจากมีสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างถ้ำบลูกร็อตโต้ (Blue Grotto) ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปสัมผัสกับความสวยงามของถ้ำเรืองแสงแห่งนี้

เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค

ปิซ่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี  อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ฟลอเร้นซ์ เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า  ที่ตั้ง

รูปปั้นเดวิดตัวจริง ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

มิลาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี และยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี

ช่วงเวลาเดินทาง
9-17 เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน