Hot

รื่นเริงหรรษา ALOHA ฮาวาย 6D4N (JOY)

- ชมอนุสรณ์สถานเรือรบ เพร์ลฮาร์เบอร์

- ชมพระราชวังอิโอลานิ

- ชมอ่าวฮามาอูม่า

- ชมโพรินีเชียม เซ็นเตอร์

- สัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ ของฮาวาย

ช่วงเวลาเดินทาง
7 - 12 เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน