Hot

บริการ VISA ท่องเที่ยวและธุรกิจ

     ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ บริการรับทำวีซ่า เรายินดีให้บริการท่านด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำวีซ่ามานานกว่า 10  ปี ทางเราจะเตรียมความพร้อมให้ท่าน สร้างความมั่นใจในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในทุกขั้นตอนการสมัครตั้งแต่ต้นจนจบ ลดข้อผิดพลาด ลดโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่า และไม่เสียเวลาในการไปยื่นหลายครั้งเนื่องจากเอกสารไม่ครบ

     ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับความสำเร็จอย่างสูงในการได้รับอนุมัติวีซ่าจาสถานทูตต่างๆ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ติดต่อเราเพียงที่เดียว สามารถช่วยจัดการเรื่องวีซ่าให้ท่านได้อย่างมืออาชีพ 

การให้บริการรับทำวีซ่า ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน/ธุรกิจ/นักเรียน

  •  เราจะเช็คสอบข้อมูลโดยตรงกับสถานทูตให้ เพื่อลดขั้นตอนให้กับลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาเช็คสอบ ด้วยตนเอง
  •  ส่งข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ที่ถูกต้องให้ลูกค้า เพื่อจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน
  •  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และให้คำปรึกษาแนะนำในการเตรียมเอกสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลด
       ข้อผิดพลาด และลดโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่า รวมทั้งไม่เสียเวลาในการยื่นขอวีซ่าหลายครั้งเนื่องจากเอกสารไม่ครบ
  • กรอกใบสมัครวีซ่าให้แก่ลูกค้า
  • ยื่นแทนให้สำหรับวีซ่าประเทศที่สามารถยื่นแทนได้
  • ติดตามและรับผลวีซ่าแทนลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้า และเตรียมข้อมูลความพร้อมในกรณีที่มีการสัมภาษณ์ให้ลูกค้า

*** ข้อควรระวัง ***
     กรุณาชำระเงิน เข้าบัญชี บริษัท วี. เวิลด์ ทราเวิล จํากัด หรือบัญชีที่บริษัทกำหนดไว้ ดูรายละเอียดที่หน้า Payment บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับชำระเงินผ่านบัญชีส่วนตัวของพนักงานในทุกกรณี หากลูกค้าโอนเงินชำระค่าบริการนอกเหนือจากบัญชีที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจอย่ารอช้า ติดต่อทีมงานวีซ่า มืออาชีพและมีประสบการณ์สูงได้ที่

ติดต่อ :  คุณอังคณา 085-4166622

                คุณจิณณพัต 088-8828358


TEL : 085-4166622 , 02-800-6721-8 FAX : 02-800-6729
Line :
@vworldtravel
E-Mail : angkana@vworldtravel.com , beangkana@gmail.com

สอบถามเจ้าหน้าที่